Bo luat To tung dan su 2004 - Toan van

Ngày 24-6-2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh số 13/2004/L/CTN công bố Bộ luật tố tụng dân sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004. Dưới đây là toàn văn Bộ luật này.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

Tải về Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đây; Download Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đây tại đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Công ty luật TNHH Pháp lý Hồng Lĩnh - Địa chỉ: Số nhà 19 - Tổ 22 - Thị trấn Cầu Diễn - Hà Nội